Nhiều vàng để làm gì? Để chơi dàn siêu mô tô dát vàng như này chứ còn gì nữa!

Đúng là chú không có gì ngoài VÀNG mà!
Có thể bạn quan tâm