Đang xem Nóng 24: Khởi tố Giám đốc công ty xây dựng trốn thuế hơn 1,1 tỷ đồng

Nóng 24: Khởi tố Giám đốc công ty xây dựng trốn thuế hơn 1,1 tỷ đồng

Từ năm 2008 đến nay, Công ty do Đào Đức Kiểm quản lý, điều hành, đã chỉ đạo kê khai khống doanh số đầu vào Quý 3/2020 (không có hóa đơn đầu vào) để trốn thuế hơn 1,1 tỷ đồng.
Có thể bạn quan tâm