Nữ thực tập sinh Việt tử vong trong phòng riêng ở Nhật và câu chuyện buồn về những người trẻ xa xứ chỉ để "chết"

Nhiều người cứ luôn mặc định: đi nước ngoài là sung sướng, là cuộc sống phồn hoa, mà không ai biết đến những áp lực hay những nỗi khổ không thể kể cùng ai của những người con xa xứ...