Phạm Quỳnh Anh: "Mình phải mạnh mẽ vì không có sự lựa chọn nào khác cả"

Và mỗi chúng ta, đều cần có một góc riêng cho chính mình mỗi một ngày để rồi nhìn lại, biết yêu, biết bao dung hơn cho quá khứ và tương lai.
Có thể bạn quan tâm