Đang xem Sam ở tuổi 28 là trụ cột gia đình và kiếm tiền tỉ mỗi tháng như thế nào?

Sam ở tuổi 28 là trụ cột gia đình và kiếm tiền tỉ mỗi tháng như thế nào?

Sam đã lo cho gia đình từ lúc 17,18 tuổi. Lúc đó, Sam kinh doanh và là trụ cột chính trong nhà. Lúc đó, bố mất, mẹ ở nhà không làm gì, tiền trong ngân hàng tiêu gần hết, Sam quyết định ra kinh doanh giúp đỡ mẹ.
Có thể bạn quan tâm