Sau bộ rút gỗ 57 triệu đồng, Louis Vuitton ra mắt chiếc ba lô khổng lồ 230 triệu đeo trĩu cả lưng

To quá trời quá đất, anh người mẫu 1m8 - 1m9 đeo vào vẫn như người tí hon!
Có thể bạn quan tâm