Siêu năng lực mới: Có người thải ra được cục phân "siêu cường", trị được nhiều bệnh nghiêm trọng

Quả là siêu năng lực thú vị!
Có thể bạn quan tâm