Sinh viên nói gì về đề xuất giới hạn giờ làm thêm?

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều bạn sinh viên cho rằng đề xuất cho học sinh, sinh viên được làm thêm nhưng không quá 20 giờ/tuần trong kỳ học ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của họ, đặc biệt với những sinh viên có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.