Đang xem Stylist của Bảo Anh đạo nhái trắng trợn trang phục biểu diễn của Lisa (BLACKPINK)

Stylist của Bảo Anh đạo nhái trắng trợn trang phục biểu diễn của Lisa (BLACKPINK)

Đã vậy, nam stylist này còn nhấn mạnh với phía thiết kế rằng: 'phải làm chất hơn nha'.
Có thể bạn quan tâm