Đang xem Stylist tố Minh Hằng tự ý đổi đồ, ki bo và vô ơn

Stylist tố Minh Hằng tự ý đổi đồ, ki bo và vô ơn

Tự ý đổi đồ dẫn đến thảm họa, Minh Hằng còn bị một stylist đã hợp tác 5 năm tố cô vô ơn và vô cùng tằn tiện.
Có thể bạn quan tâm