Tác hại của thuốc lá

"Đây là anh Dũng chạy Grab. Anh bị cắt 2 dây thanh quản vì ung thư do hút thuốc lá. Anh nói Tài chụp hình anh lại để cho những người hút thuốc thấy. Tài không dám quay cái lỗ ở cổ của anh. Đó là 1 cái lỗ để không khí vào mỗi khi anh nói chuyện. Anh phải để cái máy vô mới nói chuyện được. Sợ lắm!" Lời cảnh tỉnh cho những ai còn hút thuốc, share về để cảnh báo người thân mình ngay!
Có thể bạn quan tâm