"Thả thính" xàm: Gái cười thì thắng

Thế mà vẫn có người thắng.
Có thể bạn quan tâm