Đang xem Thấy gì trong hơn 1 triệu bộ hồ sơ thu giữ tại 5 điểm giao dịch của F88 ở Đà Nẵng?

Thấy gì trong hơn 1 triệu bộ hồ sơ thu giữ tại 5 điểm giao dịch của F88 ở Đà Nẵng?

Tại các chi nhánh, công an đã tạm giữ hơn 1 triệu bộ hồ sơ còn dư nợ với số tiền nhiều tỷ đồng.
Có thể bạn quan tâm