Đang xem Thu hút thí sinh vào ngành nghề khó tuyển

Thu hút thí sinh vào ngành nghề khó tuyển

Mùa tuyển sinh lớn nhất trong năm đã bắt đầu, trong khi cuộc đua vào các trường đại học đang "nóng", khối trường đào tạo nghề kỹ thuật, lao động có tay nghề vẫn khó tuyển sinh. Đây là bài toán đặt ra với nhiều địa phương, nhằm xây dựng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội
Có thể bạn quan tâm