‘Tiền nhiều để làm gì?’ Bạn có trả lời được không?

Để tiêu chứ làm gì nhỉ?
Có thể bạn quan tâm