Đang xem Tổng thống Trump thẳng tay tăng thuế với 300 tỷ USD hàng hóa ngay khi đoàn Trung Quốc vừa ra về

Tổng thống Trump thẳng tay tăng thuế với 300 tỷ USD hàng hóa ngay khi đoàn Trung Quốc vừa ra về

Động thái này của Mỹ diễn ra chỉ một ngày sau khi nước này chính thức tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.
Có thể bạn quan tâm