Đang xem Trai thẳng "thả thính" sẽ như thế nào?

Trai thẳng "thả thính" sẽ như thế nào?

Bạn hay "thả thính" bằng câu gì nhất?
Có thể bạn quan tâm