Tranh chấp tại Trung Nguyên, ông Vũ khẳng định "Cái gì của Qua là của Qua, đó là ý trời"

Luật sư cũng khẳng định ông Vũ không sai sót gì trong yêu cầu phản tố liên quan vàng tại ngân hàng,
Có thể bạn quan tâm