Trường Đại học ở TPHCM chỉ tuyển thí sinh cao trên 1m50, có ngành bắt buộc nam trên 1m65

Theo bạn, chiều cao có quan trọng trong ngành giáo viên không?
Có thể bạn quan tâm