Tưởng dễ mà khó phết chứ chả đùa.

Chúng ta không ngồi đây để đổ tội cho nhau vì sự xuất hiện của đứa bé đó, chúng ta phải chịu trách nhiệm, phải hành động và yêu thương!
Có thể bạn quan tâm