Đang xem Vân Navy - 4 năm lập nghiệp, mất trắng 2 tỉ và tự vực dậy mua nhà, mua xe

Vân Navy - 4 năm lập nghiệp, mất trắng 2 tỉ và tự vực dậy mua nhà, mua xe

Sau 4 năm im hơi tiếng, Vân Navy lần đầu chia sẻ sau khi tạm biệt nghệ thuật, rời Hà Nội vào Sài Gòn kinh doanh và những đắng - ngọt cô trải qua.
Có thể bạn quan tâm