Việc đầu tiên phải làm khi phát hiện cháy

Cảnh sát hướng dẫn việc đầu tiên phải làm khi đám cháy xảy ra là hô hoán cho tất cả mọi người xung quanh biết để cùng nhau chữa cháy, cùng nhau thoát nạn.
Có thể bạn quan tâm