Ai cũng thích coi bói, chỉ riêng Trấn Thành là không?

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, hóa ra Trấn Thành không hề thích coi bói sao? ??
Có thể bạn quan tâm