Chồng Nam, vợ Bắc nhưng Vân Dung vẫn hạnh phúc viên mãn là bởi...

Vợ chồng đâu có nghĩa là luôn dựa dẫm, thành ra ỷ lại. Hãy tự chủ và giúp đỡ nhau. Phải chăng đó là điều gia đình Vân Dung vẫn hạnh phúc dù mỗi người một nơi.
Có thể bạn quan tâm