Bạn chỉ có thể là chính mình khi nói chuyện với đứa bạn thân

Hình tượng, tính cách....đều không quan trọng, bạn sẽ là chính mình khi nói chuyện với đứa bạn thân! ??
Có thể bạn quan tâm