Đã thả thính là phải thả thế này!

Chưa cần gặp mặt chỉ cần qua điện thoại thôi thì Osad cũng đủ thả thính rụng tim fan thế này rồi! ??
Có thể bạn quan tâm