Cả tiền đồ chị Dậu như đang "tắt đèn" trong đôi mắt của Lê Âu Ngân Anh

"Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đen thui biển hồ đầy..."
Có thể bạn quan tâm