Mẹ bạn sẽ nói gì nếu bạn báo Tết này lấy chồng?

Chưa kịp giở trò lừa dối thì Bùi Bích Phương đã bị mẹ bắt tại trận, nhưng nếu thật sự khi biết tin bạn chuẩn bị lấy chồng, mẹ bạn sẽ nói gì?
Có thể bạn quan tâm