Một khi bạn đã lầy thì dù làm gì cũng khó đỡ

Hậu trường 2 giờ trước
Kinglive / Theo JAM
Đến cả ngồi ăn mà vẫn lầy thế này thì ai đỡ cho nổi đây hỡi Bùi Bích Phương ơi!
Có thể bạn quan tâm