Cảm giác lúc đó ra sao?

Thanh xuân như một cơn mưa rào, ướt đẫm mà vẫn muốn tắm mưa.
Có thể bạn quan tâm