Đàn ông rượu chè, cờ bạc, gái gú cũng chỉ từ thói xấu này mà ra

Cái xấu nhất của đàn ông, đặc biệt là đàn ông Việt Nam đó là cả thèm chóng chán. Chị em thấy có đúng không?
Có thể bạn quan tâm