Lấy chồng nghèo không khổ, lấy chồng vô tâm, mải chơi, sĩ diện mới khổ

Éo le thay, đàn ông có tâm với thiên hạ, lại thường vô tâm với chính gia đình mình.
Có thể bạn quan tâm