Đàn ông à! Phụ nữ sinh ra không phải để chăm sóc gia đình bạn mà vì cô ấy yêu bạn thôi!

Nếu có một ngày các anh hỏi tại sao phụ nữ không muốn kết hôn? Hãy đứng trên lập trường của cô ấy để suy nghĩ, kết hôn với bạn cô ấy được cái gì?
Có thể bạn quan tâm