Ngốc nhất chính là thích mà không dám nói rồi bỏ lỡ mất nhau...

"Nếu yêu thì phải nói ra, người ta mới biết, mới yêu lại mình Chứ yêu mà cứ lặng thinh, người ta không biết thành tình đơn phương"
Có thể bạn quan tâm