Chồng nghĩ 'phải nhậu mới ra tiền' bỏ nhà cửa con cái cho vợ lo thì đừng đòi hỏi vợ mình hiền như vợ người ta

Đàn ông khôn không bao giờ xếp vợ con sau bàn nhậu. Thay vì gật đầu cái rụp đi nhậu với bạn bè thì họ lại biết cách từ chối khéo mà về với vợ con. Bởi trên đời này, thứ quan trọng nhất là gia đình chứ không phải bàn nhậu!