Cậu bé nói lời cảm ơn mẹ như một thói quen

"Con cảm ơn mẹ!", đó đã trở thành câu nói cửa miệng trước khi Grey ăn.
Có thể bạn quan tâm