Ấu dâm trên Youtube, bạn có biết?

Phụ huynh hoặc người lớn thường để trẻ em xem các video được phát tự động trên youtube hàng giờ mỗi ngày, mà không hề biết chúng vô tình bị ảnh hưởng bởi những nội dung độc hại mà những kẻ xấu đăng tải trên nền tảng này. ?? Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #Nn #Hn