Long An: Chìm xuồng máy, người cha bị thương nhưng vẫn cố cứu con trai 5 tuổi rồi chết đuối thương tâm

Mặc dù đang bị thương nhưng anh Khoa vẫn cố gắng lao vào cứu con, hai tay ôm con đẩy lên mặt nước rồi cố bơi vào trong bờ kêu cứu. Lúc này, người dân trên bờ phát hiện được liền vội chạy xuồng máy ra nhưng chỉ kịp cứu được bé Bảo Anh, còn anh Khoa bị chìm, mất tích.