CEO 12 tuổi của công ty công nghệ khiến cả thung lũng Silicon ngưỡng mộ

Lớp 7 và em đã điều hành một doanh nghiệp? Quá giỏi!
Có thể bạn quan tâm