Chuyện buồn của đại gia ngành kềm một thời: Không biết ngoại ngữ nên để vợ giao dịch, cuối cùng mất cả vợ lẫn công ty

Càng giàu, càng giỏi, hôn nhân lại càng dễ đi vào ngõ cụt và chia cắt trong đau thương... Âu cũng là người đàn ông nghị lực.
Có thể bạn quan tâm