Đang xem Có đúng đàn ông vô tâm, không hiểu phụ nữ nữa là hết yêu rồi?

Có đúng đàn ông vô tâm, không hiểu phụ nữ nữa là hết yêu rồi?

Khi phụ nữ nói "Em không sao đâu!", "Em ổn!", "Anh cứ làm đi!" thì sự thật không như lời họ nói. Liệu phức tạp như thế thì đàn ông có hiểu được người phụ nữ của mình 1 cách dễ dàng?
Có thể bạn quan tâm