Đang xem Dàn xe cổ diễu hành qua các tuyến phố ở Bạc Liêu

Dàn xe cổ diễu hành qua các tuyến phố ở Bạc Liêu

Dàn xe cổ hiệu Volkswagen đến từ TP.HCM diễu hành qua các tuyến phố ở Bạc Liêu nhằm quảng bá Ngày hội Văn hóa – Du lịch và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.
Có thể bạn quan tâm