Người chồng ít hơn vợ 11 tuổi và mối tình 30 năm rổ rá cạp lại giờ đây vợ thoi thóp trên giường bệnh: "Không có cô, chú sống sao nổi..."

Tiếng chú Vòng Đông Bình (52 tuổi) hoà lẫn vào tiếng máy thở "tít...tít..." tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện (BV) Nguyễn Trãi (TP.HCM). Hơn 2 tháng rồi, thứ thanh âm ấy cứ lẩn quẩn trong đầu người đàn ông, kể từ ngày vợ chú - cô Hồ Thị Châu (63 tuổi) hôn mê.