19 năm giam mình trong cuộc hôn nhân với người chồng phản bội, chơi bời, người vợ vẫn cảm ơn chồng cũ vì điều này

Phụ nữ sinh ra là để hạnh phúc, đừng vùi mình vì những đau khổ và vì những người không xứng đáng.