Lấy vợ thì dễ, giữ được vợ mới khó, có vợ là điều bình thường, làm vợ hạnh phúc mới là quan trọng

Bao dung có hạn, yêu thương có hồi.
Có thể bạn quan tâm