Vợ tôi mạnh mẽ lắm, chuyện ác xấu gì mà không dám làm chỉ tội cô bồ yếu đuối của tôi thôi

Không phải là người phụ nữ đòi hỏi yêu thương của các anh bằng những thứ quá cao sang, đơn giản là bờ vai thôi. Vậy mà có một số người cũng không làm được.
Có thể bạn quan tâm