Đặt 'tình để đời' Justin Bieber và 'tình tin đồn' Zac Efron của Selena lên bàn cân, ai nhỉnh hơn ai?

Bạn nghĩ Justin với Zac, ai đẹp đôi hơn khi bên cạnh Selena?
Có thể bạn quan tâm