Đang xem "Đổ tội" rằng những người nhìn mình thả rông mới là những kẻ "hiếp dâm bằng thị giác" nhưng sao Sulli lại cứ ăn mặc khó hiểu thế này?

"Đổ tội" rằng những người nhìn mình thả rông mới là những kẻ "hiếp dâm bằng thị giác" nhưng sao Sulli lại cứ ăn mặc khó hiểu thế này?

Sulli chưa bao giờ hết ý tưởng để trở thành một chủ đề bàn tán...
Có thể bạn quan tâm