Đang xem Đổ xô châm hương lấy đỏ đầu năm mới

Đổ xô châm hương lấy đỏ đầu năm mới

Với quan niệm lấy được lửa từ việc đốt vàng mã ở đình làng sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình, nhiều người dân ở làng An Định (Hà Đông, Hà Nội) đã mang hương đến châm.
Có thể bạn quan tâm