Đùa với ai thì đùa đừng bao giờ giỡn mặt với mẹ.

Cô con gái đã chạy khoảng hơn 30m nhưng vẫn ăn ngay phát dép thẳng vào đầu từ mẹ, đúng là Hawkeye, Hậu Nghệ hay Legolas phải xếp đứng dẹp sang một bên ??????
Có thể bạn quan tâm